Etsivä

Asunnottomilla ja puutteellisesti asuvilla on vaikea tilanne asuntomarkkinoilla. Osasyynä on se, että Hamina-Kotka –alueella ovat vuokra-asuntomarkkinat keskittyneet yksityisille vuokranantajille. Hamina-Kotkan talousalue oma kokonaisuus, joka helpottaa alueellisen työn tekemistä tätä hanketta ajatellen. Samoin taustajärjestöjen valmiit resurssit ja verkostot hankkeen toteuttamiselle.

ETSIVÄ tähtää asunnottomien ja syrjäytyneiden ihmisien palveluohjaukseen Hamina-Kotka seudulla. RAY on myöntänyt Haminan Sininauhalle kohdennetua toiminta-avustusta Etsivään 2015 alkaen. Vuosina 2011-2013 Etsivä toimi projektina Kotka-Haminan alueella ja nyt 2015 jatkamme siitä mihin projekti jäi 2013. Etsivässä on kaksi työntekijää, toinen Kotkassa ja toinen Haminassa. Väliaikaisesti toimimme yhdellä työtekijällä; Kotkan alueelle haetaan parhaillaan uutta henkilöä.Tavoitteet alueellisessa työssä

 • Autetaan palveluohjauksella, tukitoimin ja –verkostoin kohderyhmän pääsyä asuntomarkkinoille, jotta heidän asumisolonsa parantuisivat.
 •  Tehdään yhteistyötä virallisen palvelujärjestelmän, kolmannen sektorin ja vuokranantajien välillä.

Tavoitteet yksilötyössä

 • Pyritään saamaan asiakkaat tarvittavien peruspalvelujen piiriin ja parantamaan heidän asumisolosuhteitaan.
 • Autetaan uuden asunnon tai tarvittavien tukipalvelujen saamisessa.
 • Arjen hallinnan parantamiseksi työntekijällä on palveluohjauksellinen työote. Hän pyrkii sitouttamaan asiakkaan järjestöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden piiriin.

Keinot

 • Verkostotyö viranomaisten kanssa
 • Asiakkaan palveluohjaus
 • Yhteistyö vuokranantajien ja asuntovälittäjien kanssa

Kaakkois-Suomen Sininauha

 • Verkostot ja alueellinen tuntemus
 • Päivätoimintakeskukset/kontaktipisteet
 • Kuntouttava työtoiminta ja vapaaehtoistyötoiminta
 • Kohderyhmän asioiden ja ongelmien kohtaamis- ja ratkaisukyky
 • Valmiit yhteistyökokemukset

Henkilökunta

Laura Kristoffersson

044 986 7241
laura.kristoffersson@ks-sininauha.fi
Haminan alue

Toistaiseksi myös Kotkan alue kunnes toinen työntekijä on rekrytoitu.


Ajankohtaista